Privacy:

Uwfietsshop.nl stelt persoonlijke informatie van klanten nooit aan derden ter beschikking. Uwfietsshop.nl verzoekt klanten hun telefoonnummer en e-mail adres in te vullen, zodat Uwfietsshop.nl, indien nodig, contact met de klant op kan nemen. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Uwfietsshop.nl nageleefd. Klanten hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen (voor zover deze bij Uwfietsshop.nl worden bewaard). 

 

Cookies: 

Cookies worden gebruikt om onder ander de website te analyseren en te verbeteren en voor social media. Door gebruik te maken van Uwfietsshop.nl gaat u akkoord met gebruik van cookies (voor zover deze door uwfietsshop.nl worden gebruikt).